Hakkımızda

Kuruluş Amacımız…

Neo Group

1996 yılından itibaren Sektörün ve Bölgenin En büyük ismi olan Neo Gayrimenkul, tüm markalarını Neo Group Merkezi Yönetim çatısı altında toplayarak dinamik ve büyüyen bir yapıya ulaşmıştır.

 

Günümüz dünyasında pazardaki dinamiklere, yerel, ulusal ve uluslararası platformda yer alan trendlere ve şirket içindeki gelişmelere göre Neo Gayrimenkul markasının hizmet, kalite ve güven algısını en doğru şekilde verebilmek için Merkezi Birim ve Grup Şirketleri olarak yola devam etme kararını aldık.

 

Bünyesinde;  Tam Nokta Neo, Neo Homes Turkey , Turyap Neo ve Neo Akademi markalarını bulunduran Neo Group; her bir markasının ulaşacağı hedef kitle analizini yaparak hizmetlerinin doğru bir akış içerisinde ulaşmasını sağlamak istemektedir.

 

Söz konusu bu akışın organizasyon genelinde etkinliği ve performansı desteklemek ve üst seviyelere çıkarmak amacıyla kesintisiz devam etmesi gerekmektedir.

 

Bunun yanı sıra, benimsenen bu yönetim modeline bağlı olarak, her birimde farklı organizasyonel yapılanmalar da söz konusu olabilmektedir. Bu esnekliğin bu yönetim modelinde sağlanması da bu kararın verilmesindeki en önemli etkendir. Burada önemli olan, farklı yapılara sahip olsalar dahi, birimlerin birbirleriyle iletişiminin etkin bir şekilde devam edebilmesi ve karar alma mekanizmalarının da birbirleriyle çatışmayacak şekilde kurgulanmış olmasındandır.

 

Dolayısıyla her bir grup şirketi kendi içinde bağımsız ilerlerken diğer grup şirketlerinin uzun yıllardır edindiği bilgi birikimi, donanım ve tecrübeyi kendi gücü olarak kullanabilecektir.

 

Neo Group olarak gerçekleştirdiğimiz Merkezi Yönetim Modeli projesinde amacımız, merkezi yönetim ve grup şirketleri arasındaki ilişki modelini doğru hedeflere göre belirlemek ve tüm organizasyon genelinde fayda sağlamaktır. Ayrıca, merkezi ve dağıtık çalışacak fonksiyonlarla ilgili stratejiler ve beklentileri netleştirerek, merkezi yönetim modelinin etkinleştirilmesi; aynı zamanda merkezi yönetim ve grup şirketleri arasındaki bilgi/belge akışlarının ve yetki/onay hiyerarşilerinin organizasyonun sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanması amaçlanmıştır.

 

Neo Group Merkezi Yapılanmasının Oluşturulma Nedenleri

 

 • Grup Şirketlerin devamlılığını sağlamak

 

 • Daha verimli bir organizasyon yapısına ulaşmak

 

 • Ortak hizmet ve masraflardan tasarruf elde ederek maliyetleri azaltmak ve rekabet gücünü artırmak

 

 • Çalışanlara aidiyet duygusu aşılayarak çalışan sirkülasyonunu minimize etmek

 

 • İşletme olanak ve yeteneklerini çalışanlarla paylaşarak ortak bir noktaya ulaşmak ve maksimum verimliliği sağlamak

 

 • Haber ve bilgi akışının hızlı ve sağlıklı bir şekilde üsten alta ve alttan üste akışının sağlanması

 

 • İşlerin yeterli tecrübe yetenek ve kabiliyete sahip yeteri sayıda çalışanla yapılmasının sağlanması.

 

 • Görev ve yetki sınırları belirlenirken görev tanımlarının sağlıklı yapılması ve uzmanlaşma ve tecrübenin teşvik edilmesi.

 

 • Yetki ve sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmiş standartlar içinde kontrol ve denetiminin yapılmasının sağlanması

 

 • Başarıyı ölçümleyebilmek ve ödüllendirmek

 

Neo Group Vizyonu

 

Ekip ruhuna dayalı, bireysel önceliklerin ve toplumsal değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir anlayışla; çalışanlarımızın, üretkenliklerini uygulayabilecekleri ve geleceğe güvenle bakabilecekleri bir oluşumla çağın gereklerini yönlendirici sistem ve işletmecilik çözümlerini oluşturmaktır.

 

Neo Group Misyonu

 

Değişime açık, insana ve çevreye saygılı, dayanışmacı grup çalışmasına sahip, güvenilir ve saygın işletmeler kurmak ve geliştirmek iş dünyasında, dürüstlük ve güven duygusunun gelişimine katkıda bulunmak, global pazarlarda stratejik yatırımlar yapmaktır.

 

Neo Group Değerleri

 

 • Liderliğimiz müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızın üzerinde görmemizden dolayı doğal olarak gelişmiştir.

 

 • Tüm amacımız yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda sektörün güven ihtiyacını giderebilmektir.

 

 • Evrensel ölçülere göre; iyinin güzelin ve doğrunun hayat bulması adına, zorluklardan

yılmamaktır.

 

 • Tüm çabamız müşterilerimizin mutluluğuna katkı sağlamaya yöneliktir.

 

 • Yaptığımız her işte, en iyisini başarmak için, sinerji, değişim ve sürekli iyileştirme, en önemli motivasyonumuzdur.

 

 • En büyük varlığımız iş ortaklarımızdır.

 

 • Toplumsal normlara titizlikle uyarız.

 

 • İnsani ve ahlâki değerlere saygılı olmak önceliğimizdir.

 

 • Evrensel iş ahlâkı ilkelerini benimser ve koruruz.

 

 • Rekabetin başarıyı arttırdığına inanırız.

 

 • Başarıda her çalışanın katkısı vardır.

 

 • Sorumluluk almak ve sorumluluktan kaçınmamak bizi geliştiren en önemli unsurdur. 

Neo Group Felsefesi

 

 • Bizler temel değerlerimizi temsil etmede, başarılı saygın ve bu değerlerin işletmecilikte örnekleyicileriyiz.

 

 • Temel yapımız bireyden kuruma doğru çalışmaktır.

 

 • Müşteri memnuniyetini sağladığımız, uzun süreli, kalıcı, istikrarlı yatırımlar yaptığımız ve yönlendirici çözümler geliştirdiğimiz ölçüde başarılı oluruz.